Αποτελέσματα αξιολόγησης αιτήσεων πρακτικής άσκησης για τα Ιατρικά Εργαστήρια

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των αιτήσεων των φοιτητών Ιατρικών Εργαστηρίων για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018 – 2019 φαίνονται εδώ.

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των αιτήσεων των φοιτητών Ιατρικών Εργαστηρίων για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019 – 2020 φαίνονται εδώ. Οι αιτήσεις είναι έγκυρες μόνο αν οι φοιτητές έχουν ανεβάσει τις βαθμολογίες τους στο moodle και η λίστα θα οριστικοποιηθεί μετά την αξιολόγηση των αιτήσεων.

  • Ενημερωθείτε εδώ για τον τρόπο αξιολόγησης των αιτήσεων πρακτικής άσκησης ΕΣΠΑ.
  • Ενημερωθείτε εδώ για τον τρόπο αξιολόγησης των αιτήσεων πρακτικής άσκησης εκτός ΕΣΠΑ.