Αποτελέσματα αξιολόγησης αιτήσεων πρακτικής άσκησης για την Αισθητική & Κοσμητολογία

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των αιτήσεων των φοιτητών Αισθητικής και Κοσμητολογίας για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018 – 2019 φαίνονται εδώ.

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των αιτήσεων των φοιτητών Αισθητικής και Κοσμητολογίας για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019 – 2020 φαίνονται εδώΟ πίνακας αυτός θα ελεγχθεί από τον υπεύθυνο καθηγητή και θα συσχετισθεί με τα δικαιολογητικά που έχετε ανεβάσει πριν την τελική έγκρισή του. 

  • Ενημερωθείτε εδώ για τον τρόπο αξιολόγησης των αιτήσεων πρακτικής άσκησης ΕΣΠΑ.
  • Ενημερωθείτε εδώ για τον τρόπο αξιολόγησης των αιτήσεων πρακτικής άσκησης εκτός ΕΣΠΑ.