Αποτελέσματα αξιολόγησης αιτήσεων πρακτικής άσκησης για την Οδοντική Τεχνολογία

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των αιτήσεων των φοιτητών Οδοντικής τεχνολογίας για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018 – 2019 φαίνονται εδώ.

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των αιτήσεων των φοιτητών Οδοντικής τεχνολογίας για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019 – 2020 φαίνονται εδώ. 

  • Ενημερωθείτε εδώ για τον τρόπο αξιολόγησης των αιτήσεων πρακτικής άσκησης ΕΣΠΑ.
  • Ενημερωθείτε εδώ για τον τρόπο αξιολόγησης των αιτήσεων πρακτικής άσκησης εκτός ΕΣΠΑ.