Αποτελέσματα αξιολόγησης αιτήσεων πρακτικής άσκησης για την Οπτική & Οπτομετρία

Τα αποτελέσματα αποτελέσματα της αξιολόγησης των αιτήσεων των φοιτητών Οπτικής και Οπτομετρίας για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018 – 2019 φαίνονται εδώ.

Τα αποτελέσματα αποτελέσματα της αξιολόγησης των αιτήσεων των φοιτητών Οπτικής και Οπτομετρίας για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019 – 2020 φαίνονται εδώ

  • Ενημερωθείτε εδώ για τον τρόπο αξιολόγησης των αιτήσεων πρακτικής άσκησης ΕΣΠΑ.
  • Ενημερωθείτε εδώ για τον τρόπο αξιολόγησης των αιτήσεων πρακτικής άσκησης εκτός ΕΣΠΑ.