6. Αναθέσεις πρακτικής άσκησης

Σε αυτό την σελίδα παρουσιάζονται οι αναθέσεις πρακτικής άσκησης για το επόμενο εαρινό εξάμηνο.

Συγκεκριμένα δίνονται με λίστες τα ονόματα των φοιτητών, οι επωνυμίες των φορέων και τα ονόματα των διδασκόντων που αναλαμβάνουν ρόλο επόπτη. 

Υπάρχει χωριστή σελίδα για κάθε τομέα του τμήματος.