2. Αιτήσεις πρακτικής άσκησης

Σύμφωνα με τον κανονισμό της πρακτικής άσκησης του τμήματος θα πρέπει οι ίδιοι οι φοιτητές να εισάγουν τους βαθμούς των μαθημάτων που έχετε περάσει. Τα μαθήματα που θα ληφθούν υπόψη είναι τα μαθήματα γενικής υποδομής των τριών πρώτων εξαμήνων και τα μαθήματα ειδικότητας του κάθε τομέα μέχρι το έκτο εξάμηνο. Όλα τα μαθήματα αυτά βρίσκονται στην αντίστοιχη φόρμα στο μενού “Αιτήσεις πρακτικής άσκησης”.

Οι αιτήσεις πρακτικής άσκησης γίνονται σε φόρμα (form) του office 365 στο οποίο έχουν πρόσβαση όλοι οι φοιτητές μέσω του ακαδημαϊκού τους λογαριασμού (username&uniwa.gr).

Οδηγίες για να συνδεθείτε στις φόρμες συμπλήρωσης προσωπικών στοιχείων της πρακτικής άσκησης

Για να εισέλθετε στη φόρμα ακολουθήστε τα εξής βήματα:

Πατήστε π.χ. Αίτηση πρακτικής άσκησης για Οδοντική Τεχνολογία. Θα εμφανιστεί αρχικά η φόρμα εισαγωγής στο office 365 στο οποίο όλη η εκπαιδευτική κοινότητα έχει πρόσβαση.

Πατήστε “Είσοδος” για να προχωρήσετε στο επόμενο στάδιο. Σε αυτό θα σας ζητηθεί να εισάγεται τον λογαριασμό σας στην microsoft.

Γράψτε το email που έχετε στο πανεπιστήμιο (δηλαδή username@uniwa.gr). Πατήστε “Next” (“Επόμενο”). Αυτή την φορά θα ανοίξει η γνωστή είσοδος στους ιστοτόπους του πανεπιστημίου.

Εισάγετε ξανά το username που έχετε στο πανεπιστήμιο και το password για αυτό. Πατήστε “Σύνδεση” και θα μπείτε στην φόρμα που επιθυμείτε. Η φόρμα αποθηκεύει αυτόματα τo username σας, το ονοματεπώνυμο σας και το email σας.