Βασικές πληροφορίες

Η πρακτική άσκηση μέσω ΕΣΠΑ στο τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών γίνεται στο εαρινό εξάμηνο. Διαρκεί 4 ημερολογιακούς μήνες και ξεκινά 15 Φεβρουαρίου ή 1η Μαρτίου. Τα χρήματα που δικαιούνται οι φοιτητές είναι 280 ευρώ τον μήνα και καλύπτονται και οι ασφαλιστικές εισφορές για ασθένεια και ατύχημα κατά την ώρα της εργασίας.

Η επιλογή των φοιτητών για την πρακτική άσκηση μέσω ΕΣΠΑ γίνεται στο χειμερινό εξάμηνο. Σε αυτή την σελίδα ανακοινώνονται ο αριθμός των θέσεων πρακτικής άσκησης για το επόμενο εξάμηνο. Οι φοιτητές κάνουν σχετική αίτηση πρακτικής άσκησης στην ηλεκτρονική φόρμα που θα τους υποδειχθεί. Στην ίδια φόρμα αναρτούν τις βαθμολογίες των μαθημάτων που ζητά ο κανονισμός πρακτικής άσκησης.

Τα μαθήματα που θα ληφθούν υπόψη είναι όλα τα μαθήματα που έχουν περάσει οι φοιτητές εκτός των μαθημάτων επιλογής, συμπεριλαμβανομένης και της διπλωματικής εργασίας.

Η τελική επιλογή θα γίνει με ένα μαθηματικό συντελεστή στον οποίος υπολογίζεται ως εξής: To 70% προκύπτει από τον συνολικό αριθμό των μαθημάτων που έχουν περάσει οι φοιτητές. Το υπόλοιπο 30% από την βαθμολογία των μαθημάτων επιλογής.

Ειδική αντιμετώπιση προβλέπεται για τους φοιτητές ΑΜΕΑ.

Η αξιολόγηση των φοιτητών ανακοινώνεται δημόσια σε αυτή την σελίδα όπου οι φοιτητές κατατάσσονται με φθίνουσα σειρά αξιολόγησης. Οι φοιτητές έχουν δικαίωμα να υποβάλουν ένταση αν θεωρούν ότι κάτι δεν έχει ληφθεί υπόψη.

Στη συνέχεια δίνεται το δικαίωμα στους επιλέξιμους φοιτητές να βρουν φορέα πρακτικής άσκησης μόνοι τους ή σε συνεργασία με τον φορέα τους. Εάν δεν τα καταφέρουν μέσα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα που θα ανακοινωθεί η θέση τους δίνεται στον επόμενο επιλαχόντα φοιτητή.

Οι φοιτητές που επελέγησαν για πρακτική άσκηση μέσω ΕΣΠΑ και βρήκαν και φορέα πρακτικής άσκησης θα δηλώσουν το μάθημα πρακτικής άσκησης στο επόμενο εξάμηνο στη θέση άλλων μαθημάτων επιλογής. Οι φοιτητές που δεν επελέγησαν μπορούν να αναζητήσουν πρακτική άσκηση μόνοι τους ως άμισθη θέση ή χρηματοδοτούμενη ιδιωτικά σε συνεργασία με τον φορέα τους.