1. Προκήρυξη θέσεων

Εδώ δημοσιεύονται οι θέσεις πρακτικής άσκησης που θα προκηρυχθούν συνολικά για το τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών. Η τελική κατανομή των θέσεων ανά τομέα γίνεται μετά την εκδήλωση ενδιαφέροντος από τους φοιτητές. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος από τους φοιτητές γίνεται με την συμπλήρωση ηλεκτρονικής αίτησης που θα βρείτε σε αυτή την ιστοσελίδα. Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις είναι χωριστές για κάθε τομέα/κατεύθυνση και απαιτούν την συμπλήρωση των βαθμών των μαθημάτων που έχετε περάσει μέχρι και το ΣΤ εξάμηνο. Από τα μαθήματα αυτά εξαιρούνται τα μαθήματα επιλογής.Ειδικές διατάξεις ισχύουν για φοιτητές που είναι που πάσχουν από αναπηρία ή χρόνια νοσήματα.

Οι θέσεις πρακτικής άσκησης προκηρύσσονται και στην ιστοσελίδα πρακτικής άσκησης του Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής. Μετά την ηλεκτρονική αίτηση οι φοιτητές που προηγούνται στην σχετική κατάταξη θα κάνουν σχετική αίτηση και στη γραμματεία του τομέα τους.