Προκήρυξη Πρακτικής Άσκησης για το ακαδημαϊκό έτος 2020 – 2021

Η πρακτική άσκηση για το ακαδημαϊκό έτος 2020 – 2021 θα διεξαχθεί, όπως πάντα τέσσερις μήνες με πιθανές ενάρξεις 1/2/2021 και 15/2/2021. Οι ημερομηνίες αυτές θα ισχύσουν σύμφωνα με το τρέχων ακαδημαϊκό ημερολόγιο.

Διαβάστε εδώ την προκήρυξη της πρακτικής άσκησης

Προκηρύσσονται 250 θέσεις οι οποίες επαρκούν για να καλύψουν όλες τις πιθανές αιτήσεις πρακτικής άσκησης. Πρακτική άσκηση δικαιούνται όλοι οι φοιτητές οι οποίοι έχουν περάσει 20 μαθήματα κορμού ή κατεύθυνσης μέχρι και ΣΤ εξάμηνο αλλά και 12 μαθήματα κατεύθυνσης. Στα 12 μαθήματα κατεύθυνσης συγκαταλέγονται και τα μαθήματα επιλογής που έχουν προτείνει οι κατευθύνσεις για το Γ εξάμηνο. Τα υπόλοιπα μαθήματα επιλογής που τυχόν υπάρχουν μέχρι και το ΣΤ εξάμηνο δεν λαμβάνονται υπόψη.

Διαβάστε εδώ το κανονισμό πρακτικής άσκησης ΕΣΠΑ.

Οι κρίσιμες ημερομηνίες είναι:

19/10/2020 – 23/10/2020: αίτηση προς την γραμματεία για να λάβετε αναλυτική βαθμολογία

31/10/2020, 8:00 – 8/11/2020, 23:59: ηλεκτρονική αίτηση για να κάνετε πρακτική άσκηση. Θα γράψετε οι ίδιοι τους βαθμούς σας στις σχετικές ηλεκτρονικές φόρμες αλλά και θα ανεβάσετε αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας.

11/11/2020: ανακοίνωση προκαταρκτικών αποτελεσμάτων. Οι καθηγητές που είναι στην επιτροπή αξιολόγησης θα κρίνουν αν οι βαθμολογίες που εισάγατε ήταν σωστές.

14/11/2020: ανακοίνωση τελικών αποτελεσμάτων. Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του Γραφείου Πρακτικής του ΠΑΔΑ αλλά και εδώ.

16/11/2020 – 20/11/2020: περίοδος ενστάσεων των φοιτητών. Οι καθηγητές που είναι στην επιτροπή ενστάσεων θα κρίνουν την τυχόν ένσταση σας.

21/11/2020 – 25/1/2021: ηλεκτρονική υποβολή αίτησης για πρακτική άσκηση σε συγκεκριμένο φορέα.

1/2/2021 ή 15/2/2021: έναρξη πρακτικής άσκησης

30/6/2021 ή 15/6/2021: λήξη πρακτικής άσκησης και έναρξη υποβολής βιβλίων πρακτικής άσκησης για βαθμολόγηση

15/7/2021: λήξη βαθμολόγησης πρακτικής άσκησης. Οι βαθμοί θα μπουν στο φοιτητολόγιο εκείνη την περίοδο.

Eνημέρωση για την πρακτική άσκηση

Η επόμενη προκήρυξη για την πρακτική άσκηση, δηλ. εαρινό εξάμηνο 2021, θα γίνει τον Οκτώβριο του 2020. 

Δείτε στις “Βασικές πληροφορίες – Κανονισμοί” τους κανονισμούς του τμήματος για την πρακτική άσκηση με ΕΣΠΑ και χωρίς ΕΣΠΑ.

Το εαρινό εξάμηνο του 2021 η πρακτική άσκηση στους ιδιωτικούς φορείς θα γίνει μόνο με ΕΣΠΑ. Δικαιούχοι θα είναι όλοι οι φοιτητές που έχουν περάσει μέχρι το ΣΤ εξάμηνο 20 μαθήματα εκ των οποίων τα 12 μαθήματα θα πρέπει να είναι από την κατεύθυνση που έχουν επιλέξει.

Γραφτείτε στο Moodle του μαθήματος για να ενημερωθείτε για περισσότερα και να λαμβάνεται συνεχή ενημέρωση.

Τελική κατανομή θέσεων ΕΣΠΑ για το ακαδημαϊκό έτος 2019 – 2020

Μετά από τον έλεγχο των αιτήσεων και την διαγραφή των αιτήσεων των φοιτητών που δεν δικαιούνται πρακτική άσκηση για φέτος ο συνολικός αριθμός των “έγκυρων” αιτήσεων ανήλθε στα 317 άτομα.

Η νέα κατανομή των θέσεων πρακτικής άσκησης ανά τομέα/κατεύθυνση είναι η εξής:

Τομείς/Κατευθύνσεις Aριθμός αιτήσεων δικαιούχων ΠΑ Κατανομή θέσεων ΕΣΠΑ ανά τομέα (με προσθήκη 30 θέσεων) Ποσοστό κατανομής θέσεων
Αισθητική & Κοσμετολογία 67 36 21%
Οπτική & Οπτομετρία 71 38 23%
Ακτινολογία & Ραδιολογία 45 24 14%
Οδοντική Τεχνολογία 44 24 14%
Ιατρικά Εργαστήρια 90 48 28%
Σύνολο: 317 170 100%

Εκπαιδευτείτε στην σύνταξη βιογραφικού σημειώματος και στην προετοιμασία σας για την πρώτη σας επαγγελματική συνέντευξη

Το μάθημα για την εκπαίδευσή σας στην σύνταξη βιογραφικού σημειώματος και συμμετοχή σας σε επαγγελματική συνέντευξη έχει ξεκινήσει και λήγει 5/12/2019.

Βρείτε το στο Moodle: Μαθήματα > Ανεξάρτητα Μαθήματα > Ορθή σύνταξη βιογραφικού σημειώματος και προετοιμασία για επαγγελματική συνέντευξη 

Κατανομή των θέσεων πρακτικής άσκησης ΕΣΠΑ ανά τομέα 2019 – 2020

Δημοσιεύεται εδώ η προκαταρκτική κατανομή των θέσεων πρακτικής άσκησης ανά τομέα/κατεύθυνση με βάση τις δηλώσεις των φοιτητών. Συνολικά αιτήθηκαν 329 φοιτητές. Τις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθεί η τελική κατανομή.

Τομείς/Κατευθύνσεις Aριθμός αιτήσεων Κατανομή ανά τομέα
Αισθητική & Κοσμετολογία 67 29
Οπτική & Οπτομετρία 68 29
Ακτινολογία & Ραδιολογία 48 20
Οδοντική Τεχνολογία 43 18
Ιατρικά Εργαστήρια 103 44
Σύνολο: 329 140

 

Ημερίδα – Ενημέρωση για την πρακτική άσκηση

Δείτε εδώ το πρόγραμμα της ημερίδας πρακτικής άσκησης

Διαβάστε εδώ: προκήρυξη 2019 – 2020

Διευκρινήσεις για το μάθημα “Μαθηματικά στις Βιοιατρικές Επιστήμες” σε σχέση με την αξιολόγηση των αιτήσεων των φοιτητών για την πρακτική άσκηση.

1) Τομέας Ιατρικών Εργαστηρίων: Αντιστοίχιση με το μάθημα «Ποσοτικές Μέθοδοι» ή θεωρία ή εργαστήριο ή και τα δύο του Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων του ΤΕΙ Αθήνας. Αν υπάρχουν βαθμοί και στα δύο μαθήματα θα ανεβάσετε την βαθμολογία του μαθήματος “Ποσοτικές μέθοδοι”.

2) Τομέας Οπτικής και Οπτομετρίας: Αντιστοίχιση με το μάθημα «Οπτομετρικά Μαθηματικά (κωδ. ΟΡΤ1011)» του Τμήματος Οπτικής και Οπτομετρίας του ΤΕΙ Αθήνας.

3) Τομέας Αισθητικής και Κοσμητολογίας: Αντιστοίχιση με το μάθημα «Μεθοδολογία Έρευνας (κωδ. 601)» και το μάθημα «Ειδικά Θέματα Φυσικής-Αρχές laser (κωδ. 106)» του Τμήματος Αισθητικής και Κοσμητολογίας του ΤΕΙ Αθήνας. Αν υπάρχουν βαθμοί και στα δύο μαθήματα θα ανεβάσετε την βαθμολογία του μαθήματος “Μεθοδολογία Έρευνας”.

4) Τομέας Οδοντικής Τεχνολογίας: Αντιστοίχιση με το μάθημα «Φυσική» (κωδ. ΟΔΟ101) του Τμήματος Οδοντικής Τεχνολογίας του ΤΕΙ Αθήνας.

5) Τομέας Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας: Αντιστοίχιση με το μάθημα «Βιοστατιστική» ή θεωρία ή εργαστήριο ή και τα δύο (κωδ. AA102) και το μάθημα «Ιατρική Πληροφορική» ή θεωρία ή εργαστήριο ή και τα δύο (κωδ. ΑΑ301) του Τμήματος Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας του ΤΕΙ Αθήνας. Θα ανεβάσετε κατά προτεραιότητα εξής μαθήματα: Βιοστατιστική θεωρία > Βιοστατιστική εργαστήριο > Ιατρική Πληροφορική θεωρία > Ιατρική Πληροφορική εργαστήριο.

Προκήρυξη πρακτικής άσκησης ΕΣΠΑ για το εαρινό εξάμηνο 2019 – 2020

Ενημερώνουμε τους φοιτητές του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών ότι για το εαρινό εξάμηνο του 2019 υπάρχουν 140 θέσεις πρακτικής άσκησης μέσω της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής», με έναρξη πρακτικής άσκησης στις 1/2/2020 ή 15/2/2020. Η ημερομηνία έναρξης 1/2/2010 αφορά φοιτητές που δεν θα συμμετάσχουν στην εξεταστική του Φεβρουαρίου. Οι θέσεις αυτές αφορούν φοιτητές και των πέντε κατευθύνσεων και η κατανομή των θέσεων θα γίνει με βάση τον αριθμό των αιτήσεων ανά κατεύθυνση σύμφωνα με τον κανονισμό του τμήματος. Προκηρύσσονται επίσης 5 θέσεις για πρακτική άσκηση φοιτητών με χρόνια αναπηρία, για τους οποίους δεν ισχύουν οι γενικές διατάξεις των υπολοίπων φοιτητών.

Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση μέσω ΕΣΠΑ, παρακαλούνται να εισάγουν τις βαθμολογίες των μαθημάτων που ζητούνται στις αντίστοιχες ηλεκτρονικές φόρμες αιτήσεων αφού πιστοποιηθούν με τους ακαδημαϊκούς τους κωδικούς. Επιπλέον θα χρειαστεί να ανεβάσουν ηλεκτρονικό αντίγραφο των βαθμολογιών τους από το e-φοιτητολόγιο στην ιστοσελίδα moodle του μαθήματος «Πρακτική Άσκηση Βιοιατρικών Επιστημών» (moodle.uniwa.gr).  H συγκέντρωση των βαθμολογιών στις δύο ιστοσελίδες θα γίνει από 6/11/2019 8:00 πμ μέχρι 14/11/2019 23:59 μμ (δόθηκε παράταση).

Διαβάστε εδώ περισσότερα: Προκήρυξη 2019 2020