Επιστημονικός υπεύθυνος για πρακτική ΕΣΠΑ στο τμήμα Βιοϊατρικών επιστημών

Επιστημονικός υπεύθυνος του προγράμματος Πρακτική Άσκηση ΕΣΠΑ του τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών είναι ο κ. Πέτρος Καρκαλούσος.

Ο Πέτρος Καρκαλούσος είναι υπεύθυνος:

  • Για την προκήρυξη θέσεων πρακτικής άσκησης
  • Τον συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων ατόμων του προσωπικού στη πρακτική άσκηση
  • Για την λειτουργία αυτής της ιστοσελίδας