4. Φορείς πρακτικής άσκησης

Στις υπερσυνδέσεις αυτού του μενού ανακοινώνονται οι φορείς πρακτικής άσκησης που θέλουν να ασκήσουν φοιτητές κάθε διαφορετικού τομέα.

Οι φορείς αυτοί δεν είναι οι μόνοι, απλά έχουν γνωστοποιηθεί στους συντονιστές πρακτικής άσκησης κάθε τομέα ή συνεργάστηκαν με το τμήμα μας στο παρελθόν.

Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να ασκηθούν ή είναι επιλέξιμοι από τον διαγωνισμό θέσεων που προηγήθηκε μπορούν να αναζητήσουν μόνοι τους θέσεις πρακτικής άσκησης στον ιδιωτικό τομέα μέσα από σχετικές ιστοσελίδες ή με δική τους προσωπική αναζήτηση. Ιστοσελίδες αναζήτησης θέσεων πρακτικής άσκησης είναι οι ακόλουθες:

  • Ιστοσελίδα Atlas. H επίσημη ιστοσελίδα αναρτήσεων θέσεων πρακτικής άσκησης του Υπουργείου Παιδείας. Μόνο οι θέσεις πρακτικής άσκησης που είναι αναρτημένες σε αυτή την ιστοσελίδα μπορούν να πληρωθούν με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ.
  • Τα “Φοιτητικά νέα”. Η ενημερωτική αυτή ηλεκτρονική εφημερίδα περιέχει και αγγελίες πρακτικής άσκησης.
  • Ιστοσελίδα αγγελιών πρακτικής άσκησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Η ιστοσελίδα αυτή που ενημερώνεται από το γραφείο πρακτικής άσκησης περιέχει πρόσφατες αγγελίες πρακτικής άσκησης για όλα τα τμήματα του πανεπιστημίου.

Η οριστική επιλογή του φορέα πρακτικής άσκησης βεβαιώνεται με την λήψη από αυτόν του εντύπου αποδοχής. Το έντυπο αποδοχής μαζί με το έντυπο για τα προσωπικά στοιχεία του φοιτητή για τους φοιτητές που θα κάνουν πρακτική άσκηση με το ΕΣΠΑ βρίσκεται εδώ. Επιπλέον για τους φοιτητές του ΕΣΠΑ θα πρέπει να υπογραφεί και η σχετική σύμβαση εργασίας. Δείτε περισσότερα στο μενού “Συμβάσεις και συνοδευτικά έντυπα”.