Επιτροπή αξιολόγησης αιτήσεων φοιτητών

Η επιτροπή αξιολόγησης των αιτήσεων των φοιτητών επιβεβαιώνει τις ηλεκτρονικές δηλώσεις των αιτήσεων των φοιτητών. Ελέγχει δηλαδή αν οι φοιτητές στην ηλεκτρονική τους δήλωση πέρασαν τους βαθμούς τους σωστά. Εάν όχι, η αίτηση του φοιτητή απορρίπτεται.

Η επιτροπή αξιολόγησης αποτελείται από τα εξής μέλη:

Αθηνά Πλακίτση, Οπτική και Οπτομετρία

Αντώνιος Προμπονάς, Οδοντική Τεχνολογία 

Ελευθέριος Λαβδάς, Ακτινολογία και Ακτινοθεραπεία

Βασιλική Γαρδίκη, Αισθητική και Κοσμητολογία 

Χαρίκλεια Απλακίδη, Ιατρικά Εργαστήρια