Επιτροπή αξιολόγησης αιτήσεων φοιτητών

Η επιτροπή αξιολόγησης των αιτήσεων των φοιτητών επιβεβαιώνει τις ηλεκτρονικές δηλώσεις των αιτήσεων των φοιτητών. Ελέγχει δηλαδή αν οι φοιτητές στην ηλεκτρονική τους δήλωση πέρασαν τους βαθμούς τους σωστά. Εάν όχι, η αίτηση του φοιτητή απορρίπτεται.

Η επιτροπή αξιολόγησης αποτελείται από τα εξής μέλη:

Πέτρος Καρκαλούσος, Πρόεδρος, Αναπληρωματικός πρόεδρος: Αθηνά Πλακίτση

Βασιλική Γαρδίκη, Αισθητική και Κοσμητολογία, Γραμματέας της Επιτροπής

Γεώργιος Νίνος, Οπτική και Οπτομετρία, Αναπληρωματικό μέλος: Ευάγγελος Πατέρας

Αντώνιος Προμπονάς, Οδοντική Τεχνολογία, Αναπληρωματικό μέλος: Σταύρος Γιαννικάκης 

Μυροφόρα Πυλακούτα, Ακτινολογία και Ακτινοθεραπεία, Αναπληρωματικό μέλος: Περικλής Παπαβασιλείου

Χαρίκλεια Απλακίδη, Ιατρικά Εργαστήρια, Αναπληρωματικό μέλος: Πέτρος Παπαγιώργης