Συντονιστές πρακτικής άσκησης

Για κάθε τομέα/κατεύθυνση του τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών υπάρχει ένας διδάσκοντας του τομέα που έχει ρόλο “συντονιστή”. Η κύρια εργασία τους είναι η επαφή με τους φορείς πρακτικής άσκησης της κατεύθυνσης τους, η επικοινωνία με τους φοιτητές του τομέα τους έτσι ώστε να βρουν τον κατάλληλο φορέα πρακτικής άσκησης και η αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων τους κατά την διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης.

Οι συντονιστές των πέντε τομέων/κατευθύνσεων του τμήματος είναι οι ακόλουθοι:

Γιώργος Νίνος, Συντονιστής Οπτικής και Οπτομετρίας

Αντώνιος Προμπονάς, Συντονιστής Οδοντικής Τεχνολογίας 

Περικλής Παπαβασιλείου, Συντονιστής Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας

Βασιλική Γαρδίκη, Συντονίστρια Αισθητικής και Κοσμητολογίας 

Πέτρος Καρκαλούσος, Συντονιστής Ιατρικών Εργαστηρίων