Συντονιστές πρακτικής άσκησης

Για κάθε τομέα/κατεύθυνση του τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών υπάρχει ένας διδάσκοντας του τομέα που έχει ρόλο “συντονιστή”. Η κύρια εργασία τους είναι η επαφή με τους φορείς πρακτικής άσκησης της κατεύθυνσης τους, η επικοινωνία με τους φοιτητές του τομέα τους έτσι ώστε να βρουν τον κατάλληλο φορέα πρακτικής άσκησης και η αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων τους κατά την διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης.

Οι συντονιστές των πέντε τομέων/κατευθύνσεων του τμήματος είναι οι ακόλουθοι:

Γιώργος Νίνος, Συντονιστής Οπτικής και Οπτομετρίας

Αντώνιος Προμπονάς, Συντονιστής Οδοντικής Τεχνολογίας 

Μυροφόρα Πιλακούτα, Συντονιστής Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας

Βασιλική Γαρδίκη, Συντονίστρια Αισθητικής και Κοσμητολογίας 

Πέτρος Καρκαλούσος, Συντονιστής Ιατρικών Εργαστηρίων, συνεπικουρούμενος από την κ. Χαρίκλεια Απλακίδη