5 Αίτηση έγκρισης φορέα πρακτικής άσκησης

Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία των αιτήσεων των φοιτητών και η διαδικασία της αξιολόγησης των αιτήσεων οι φοιτητές θα πρέπει να αναζητήσουν θέσεις πρακτικής άσκησης είτε μόνοι τους είτε σε συνεργασία με τα μέλη ΔΕΠ που έχουν οριστεί για τον συντονισμό της πρακτικής άσκησης κάθε τομέα/κατεύθυνση του τμήματος.

Οι θέσεις αυτές θα είναι κατεξοχήν στον ιδιωτικό τομέα γεγονός που σημαίνει ότι οι φοιτητές θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τους σχετικούς φορείς να μιλήσουν με τους υπευθύνους δίνοντας μία “επαγγελματική συνέντευξη”, να στείλουν email (ονομάζεται συνοδό γράμμα) με το βιογραφικό τους (αυστηρά επαγγελματικό βιογραφικό). Προσοχή ότι email στείλετε θα είναι από το ακαδημαϊκό σας email, όπου αναγράφεται σωστά το ονοματεπώνυμο σας και όχι από το προσωπικό σας email.

Το χρονικό διάστημα που θα δοθεί για την αναζήτηση θέσεων πρακτικής άσκησης ανακοινώνεται από τον ακαδημαϊκό υπεύθυνο. Αν δεν βρεθούν θέσεις πρακτικής άσκησης εντός του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος η θέση πρακτικής άσκησης ΕΣΠΑ θα δοθεί σε άλλο φοιτητή του τμήματος.

Η αίτηση έγκρισης φορέα πρακτικής άσκησης είναι κοινή για όλους τους τομείς του τμήματος. Πατήστε εδώ για να ανοίξει η σχετική φόρμα.