8. Τα έντυπα της πρακτικής άσκησης εκτός ΕΣΠΑ, τι ισχύει για τις συμβάσεις

Η πρακτική άσκηση εκτός ΕΣΠΑ μπορεί να είναι αμισθί (με ασφάλιση από το ΠΑΔΑ) ή αυτοχρηματοδοτούμενη από τον φορέα πρακτικής άσκησης. Η αυτοχρηματοδοτούμενη αφορά κυρίως φοιτητές που ήδη εργάζονται σε κάποιο φορέα πρακτικής άσκησης. Μπορεί να γίνει στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα. Οι φόρμες αιτήσεων για πρακτική άσκηση των φοιτητών είναι ίδιες με αυτές της πρακτικής άσκησης ΕΣΠΑ. 

Για την πρακτική άσκηση εκτός ΕΣΠΑ όπου οι φοιτητές ασφαλίζονται από τον φορέα πρακτικής άσκησης (στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι φοιτητές που ήδη εργάζονται σε κάποιο φορέα):

 • Να συμπληρώσουν αίτηση πρακτικής άσκησης. Θα την βρείτε εδώ.
 • Να προσκομίσουν βεβαίωση αποδοχής από τον φορέα που έχουν επιλέξει. Θα την βρείτε εδώ (στην ερώτηση για την ασφάλιση στο κάτω μέρος κάντε τικ στην επιλογή “ασφάλιση ΦΥΠΑ”).
 • Να προσκομίσουν οποιοδήποτε έντυπο φαίνεται η ασφάλισή τους π.χ. σύμβαση εργασίας εφόσον εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα ή πρόσφατο έντυπο υπηρεσιακών μεταβολών εφόσον εργάζονται στο δημόσιο τομέα.  
 • Να συμπληρώσουν την σύμβαση που θα βρουν εδώ. Θα υπογραφεί σε τρία αντίτυπα από το τμήμα, τον φοιτητή και τον φορέα πρακτικής άσκησης. Το ένα αντίγραφο θα μείνει στον φορέα πρακτικής άσκησης, το δεύτερο αντίγραφο τον φοιτητή και το τρίτο στην γραμματεία. 

Για την πρακτική άσκηση εκτός ΕΣΠΑ όπου οι φοιτητές ασφαλίζονται από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (αφορά την πλειοψηφία των φοιτητών)

 • Να συμπληρώσουν αίτηση πρακτικής άσκησης. Θα την βρείτε εδώ.
 • Να προσκομίσουν βεβαίωση αποδοχής από τον φορέα που έχουν επιλέξει. Θα την βρείτε εδώ (στην ερώτηση για την ασφάλιση στο κάτω μέρος κάντε τικ στην επιλογή “ασφάλιση ΠΑΔΑ”).
 • Να προσκομίσουν συμπληρωμένο το απογραφικό δελτίο ασφάλισης που ζητείται από το γραφείο μισθοδοσίας του ΠΑΔΑ. Θα το βρείτε εδώ.
 • Να συμπληρώσουν την σύμβαση που θα βρουν εδώ. Θα υπογραφεί σε τρία αντίτυπα από το τμήμα, τον φοιτητή και τον φορέα πρακτικής άσκησης. Το ένα αντίγραφο θα μείνει στον φορέα πρακτικής άσκησης, το δεύτερο αντίγραφο τον φοιτητή και το τρίτο στην γραμματεία. 

Βιβλίο πρακτικής άσκησης

Το “βιβλίο πρακτικής άσκησης” είναι ένα έγγραφο word που επεξεργάστηκε το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του πανεπιστημίου. Συμπληρώνεται από τον φοιτητή, τον επόπτη του φοιτητή στον φορέα απασχόλησης και τον επόπτη καθηγητή που εποπτεύει τον φοιτητή και φέρει τις υπογραφές και των τριών.

Το βιβλίο πρακτικής άσκησης αποτελείται από τα εξής μέρη:

 1. Μέρος Α. Προσωπικά στοιχεία και έκθεση του φοιτητή. Πατήστε εδώ για να το κατεβάσετε. Σε αυτές τις σελίδες θα γράφετε κάθε μήνα αναλυτικά τα πεπραγμένα σας.
 2. Μέρος Β. Έκθεση επίδοσης του φοιτητή από τον επόπτη του φορέα πρακτικής άσκησης. Πατήστε εδώ για να το κατεβάσετε.
 3. Μέρος Γ. Έκθεση επίδοσης του φοιτητή από τον επόπτη μέλος ΔΕΠ. Πατήστε εδώ για να το κατεβάσετε. Σε αυτές τις σελίδες θα γραφτεί και ο βαθμός που θα πάει στη γραμματεία.
 4. Μέρος Δ. Παρουσιολόγιο του φοιτητή υπογεγραμμένο από τον επόπτη του φορέα. Πατήστε εδώ για να το κατεβάσετε.

Έντυπα που παραδίδονται στη λήξη της πρακτικής άσκησης (αφορά όλους τους τρόπους πρακτικής άσκησης)

 • Το “βιβλίο πρακτικής άσκησης”.