Επιτροπή ενστάσεων αιτήσεων φοιτητών

Οι προκηρύξεις των θέσεων πρακτικής άσκησης ΕΣΠΑ θέτουν συγκεκριμένο χρονικό διάστημα για τις αιτήσεις των φοιτητών. Μετά ακολουθεί η ηλεκτρονική αξιολόγηση των αιτήσεων των φοιτητών, η εξαγωγή αποτελεσμάτων και κατόπιν ο επιτόπου έλεγχος των αιτήσεων των φοιτητών από τις εντυπωμένες αναλυτικές βαθμολογίες που έχει δώσει η γραμματεία του κάθε τομέα.

Στη συνέχεια τα αποτελέσματα των αιτήσεων των φοιτητών δημοσιεύονται χωριστά για κάθε τομέα. Οι φοιτητές έχουν δικαίωμα να καταθέσουν ένσταση αν θεωρούν ότι δεν έχει αξιολογηθεί σωστά η αίτησή τους. Το χρονικό διάστημα των ενστάσεων ορίζεται από τον Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο του προγράμματος και είναι τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες.

Η επιτροπή αποτελείται από τα εξής μέλη (δεν έχει συμπληρωθεί ακόμα):

Xρύσα Βογιατζάκη, Τομέας Ιατρικών Εργαστηρίων

Ευστάθιος Ράλλης, Τομέας Αισθητική και Κοσμητολογίας

Κωσταντίνος Καραμπάτσας, Τομέας Οπτικής και Οπτομετρίας

Δημήτριος Κεχαγιάς, Τομέας Ακτινολογίας και Ακτινοπροστασίας

Αντώνιος Θεοχαρόπουλος, Τομέας Οδοντικής τεχνολογίας