Επιτροπή ενστάσεων αιτήσεων φοιτητών

Οι προκηρύξεις των θέσεων πρακτικής άσκησης ΕΣΠΑ θέτουν συγκεκριμένο χρονικό διάστημα για τις αιτήσεις των φοιτητών. Μετά ακολουθεί η ηλεκτρονική αξιολόγηση των αιτήσεων των φοιτητών, η εξαγωγή αποτελεσμάτων και κατόπιν ο επιτόπου έλεγχος των αιτήσεων των φοιτητών από τις εντυπωμένες αναλυτικές βαθμολογίες που έχει δώσει η γραμματεία του κάθε τομέα.

Στη συνέχεια τα αποτελέσματα των αιτήσεων των φοιτητών δημοσιεύονται χωριστά για κάθε τομέα. Οι φοιτητές έχουν δικαίωμα να καταθέσουν ένσταση αν θεωρούν ότι δεν έχει αξιολογηθεί σωστά η αίτησή τους. Το χρονικό διάστημα των ενστάσεων ορίζεται από τον Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο του προγράμματος και είναι τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες.

Η επιτροπή αποτελείται από τα εξής μέλη:

Κωσταντίνος Καραμπάτσας, Τομέας Οπτικής και Οπτομετρίας, Πρόεδρος, Αναπληρωματικό μέλος: Αριστείδης Χανδρινός

Xρύσα Βογιατζάκη, Τομέας Ιατρικών Εργαστηρίων, Αναπληρωματικό μέλος: Κωσταντίνος Νίνος

Ευστάθιος Ράλλης, Τομέας Αισθητικής και Κοσμητολογίας, Αναπληρωματικό μέλος: Απόστολος Παπαδόπουλος

Δημήτριος Κεχαγιάς, Τομέας Ακτινολογίας και Ακτινοπροστασίας, Αναπληρωματικό μέλος: Αθανάσιος Μπάκας

Αντώνιος Θεοχαρόπουλος, Τομέας Οδοντικής τεχνολογίας, Αναπληρωματικό μέλος: Ιωάννα Σεμπέμπου