Φορείς πρακτικής άσκησης για Ακτινολογία & Ακτινοθεραπεία

Η πρακτική άσκηση των φοιτητών Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας γίνεται σε διαγνωστικά κέντρα και σε νοσοκομεία τριτοβάθμιας περίθαλψης.

Δείτε προηγούμενες θέσεις πρακτικής στην λίστα αναθέσεων πρακτικής άσκησης προηγούμενων ετών σε αυτή την σελίδα.

Για περισσότερα επικοινωνήστε με τον συντονιστή πρακτικής άσκησης της κατεύθυνσης Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας.