Φορείς πρακτικής άσκησης για Οπτική & Οπτομετρία

Η πρακτική άσκηση των φοιτητών Οπτικής και Οπτομετρίας γίνεται σε καταστήματα οπτικών και οφθαλμολογικές κλινικές.

Δείτε προηγούμενες θέσεις πρακτικής στην λίστα αναθέσεων πρακτικής άσκησης προηγούμενων ετών σε αυτή την σελίδα.

Για την εγκυρότητα του φορέα εφόσον είναι κατάστημα οπτικών θα απαιτηθεί πτυχίο και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος του αδειούχου οπτικού.