Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις (FAQ)

Με ποιό ποσό πληρώνονται οι φοιτητές στην πρακτικής τους άσκηση με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ; Με το πρόγραμμα Πρακτική μέσω ΕΣΠΑ οι φοιτητές αποζημιώνονται από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, το οποίο καταβάλει 280 ευρώ περίπου ανά μήνα. 

Η αποζημίωση μπορεί να καθυστερήσει; Από την στιγμή της έναρξης της πρακτικής άσκησης και μέχρι την πρώτη πληρωμή μπορεί να υπάρξει καθυστέρηση ενός ή δύο μηνών. Μετά οι καταβολές γίνονται κανονικά.

Πως ελέγχεται η διενέργεια της πρακτικής άσκησης και πως εποπτεύεται ο φοιτητής; Κατά την διάρκεια της πρακτικής άσκησης μέσω ΕΣΠΑ κάθε φοιτητής εποπτεύεται από δύο επόπτες: έναν εργαζόμενο του φορέα καθώς και έναν εκπαιδευτικό του τμήματος.

Οι επόπτες του φορέα μπορεί να είναι οποιοσδήποτε εργαζόμενος σε αυτόν; Όχι θα πρέπει να είναι απόφοιτος τριτοβάθμιου ιδρύματος, Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ.

Πότε μπορεί να ξεκινήσει η πρακτική άσκηση;H πρακτική άσκηση μέσω ΕΣΠΑ μπορεί να ξεκινήσει οποιαδήποτε στιγμή. Θα πρέπει όμως να έχει προηγηθεί εγκαίρως αίτηση στην Γραμματεία του Τμήματος αλλά και να υπάρχουν χρήματα για την αποζημίωση του φοιτητή για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που ενδιαφέρεται. Προς το παρόν η πρακτική άσκηση θα γίνεται στο εαρινό εξάμηνο και θα ξεκινά 15 Φεβρουαρίου ή 1η Μαρτίου.

Πόσες απουσίες δικαιολογούνται κατά την διάρκεια της πρακτικής άσκησης; Δεν έχει προβλεφθεί προς το παρόν άδεια με αποδοχές κατά την διάρκεια της πρακτικής άσκησης. Όσες ημέρες απουσιάσει ένας φοιτητής θα πρέπει να τις συμπληρώσει στο τέλος της πρακτικής άσκησης.

Μπορεί η επιτροπή Πρακτικής Άσκησης του τμήματος να διακόψει την πρακτική άσκηση φοιτητή; Φυσικά, μπορεί να γίνει αν ο φοιτητής δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της. Σε αυτή την περίπτωση αναλόγως είτε θα συνεχίσει άλλου ή θα την επαναλάβει όλη από την αρχή. Σε τελευταία περίπτωση το γραφείο Πρακτικής Άσκησης του ΠΑΔΑ θα ζητήσει πίσω τα χρήματα που έχει καταβάλει.

Ο βαθμός πρακτικής άσκησης μετράει στην βαθμολογία; Η πρακτική άσκηση είναι κανονικό μάθημα που μετρά από 6 έως 12 πιστωτικές μονάδες ανά τομέα μαθημάτων. Έχει μεγάλο βάρος στη βαθμολογία των φοιτητών και αξιολογείται ανάλογα.

Υπάρχουν απεριόριστες θέσεις πρακτικής άσκησης στο ΕΣΠΑ; Όχι, ο αριθμός τους είναι περιορισμένος. Κάθε χρόνο γίνεται προκήρυξη των συγκεκριμένου αριθμού θέσεων από τον ακαδημαϊκό υπεύθυνο.

Μπορεί ένας φοιτητής να προτείνει θέση πρακτικής άσκησης; Κάθε φοιτητής ή φορέας απασχόλησης μπορεί να προτείνει μία θέση πρακτικής άσκησης πέρα του καταλόγου που έχει αναρτήσει κάθε τομέας του τμήματος.

Οι ασκούμενοι κατά την διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης είναι ασφαλισμένοι; Είναι ασφαλισμένοι στο ΕΟΠΠΥ για ασθένεια και ατύχημα. Αντίθετα δεν είναι ασφαλισμένοι για σύνταξη δηλαδή δεν “κολλούν” ένσημα.

Οι ασκούμενοι πληρώνουν εφορία; Δηλώνουν κανονικά το εισόδημα αυτό στην φορολογική δήλωση της επόμενης χρονιάς. Δεν πληρώνουν όμως φόρο για αυτό το εισόδημα γιατί θεωρείται επίδομα.

Η πρακτική άσκηση μέσω ΕΣΠΑ μπορεί να διενεργηθεί στο εξωτερικό στα πλαίσια προγραμμάτων ERASMUS; Η πρακτική μέσω ΕΣΠΑ δεν μπορεί να διενεργηθεί στα πλαίσια προγραμμάτων ERASMUS (ERASMUS PLACES). Ο λόγος είναι ότι δεν μπορεί η ίδια δραστηριότητα να χρηματοδοτηθεί από δύο Ευρωπαϊκά προγράμματα.

Οι ασκούμενοι χρειάζεται να έχουν ασφάλιση και βιβλιάριο ΕΟΠΠΥ; Οι ασκούμενοι διατηρούν την οικογενειακή τους ασφάλιση εφόσον δεν έχουν προηγουμένως εργασθεί για να έχουν δικό τους βιβλιάριο. Θα χρειαστούν όμως τον Αριθμό Μητρώου Ασφαλισμένου (ΑΜΑ) του ΕΦΚΑ για να πληρώσει το ΠΑΔΑ την σχετική εισφορά. Για τον λόγο αυτό, εάν δεν έχουν αριθμό μητρώου ΕΦΚΑ, θα πρέπει μετά την υπογραφή  της σύμβασης να απευθυνθούν σε κάποιο τοπικό παράρτημα ΕΦΚΑ για να πάρουν ΑΜΑ. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πάρουν και το σχετικό βιβλιάριο.

Σε ποιό εξάμηνο μπορώ να κάνω την πρακτική μου άσκηση; H πρακτική άσκηση είναι μάθημα και ισχύει ότι ισχύει και για τα υπόλοιπα μαθήματα. Ως μάθημα έχει και αυτό περιορισμό στις δηλωθείσες ώρες μαθημάτων. 

Το μάθημα πρακτικής άσκησης θα πρέπει να είναι δηλωμένο στο estudy; Nαι, θα πρέπει να είναι δηλωμένο για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί.