3. Αξιολόγηση αιτήσεων φοιτητών

Μετά την ηλεκτρονική αίτηση των φοιτητών ακολουθεί η αξιολόγηση των αιτήσεων. Η αξιολόγηση γίνεται ηλεκτρονικά σε φύλλο excel από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο όπου χρησιμοποιούνται οι πληροφορίες που ανέβασαν οι φοιτητές.

Κατά την αξιολόγηση υπολογίζεται ένας συντελεστής που προκύπτει ως εξής:

 • To 70% από το σύνολο των μαθημάτων υποδομής και ειδικότητας που έχουν περαστεί από τον φοιτητή μέχρι και το ΣΤ εξάμηνο.
 • Το 30% από τα μαθήματα ειδικότητας που έχουν περαστεί μέχρι και το ΣΤ εξάμηνο. Tα μαθήματα αυτά σημειώνονται στις φόρμες αιτήσεων των φοιτητών με ένα αστερίσκο (*).
 • Ειδική μέριμνα υπάρχει για τους φοιτητές που ανήκουν στις κατηγορίες των ΑΜΕΑ και των χρόνιων νοσημάτων.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας οι πέντε τομείς έχουν ορίσει από 3 μαθήματα που θα ληφθούν υπόψη. Παρακάτω αναφέρονται τα μαθήματα αυτά με σειρά προτεραιότητας από το 1 μέχρι το 3.

Για την Αισθητική και Κοσμητολογία:

 1. Ηλεκτρική δερματοθεραπεία Ι
 2. Ποιοτικός έλεγχος καλλυντικών προϊόντων 
 3. Δερματολογία Ι

Για την Ακτινολογία – Ακτινοθεραπεία:

 1. Πυρηνική ιατρική Ι
 2. Αξονική τομογραφία
 3. Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία Ι

Για τα Ιατρικά Εργαστήρια:

 1. Αιμοληψία
 2. Γενικές αναλύσεις βιολογικών δειγμάτων
 3. Βακτηριολογία

Για την Οδοντική τεχνολογία:

 1. Κινητή προσθετική Ι
 2. Ακίνητη προσθετική Ι
 3. Οδοντιατρική κεραμική Ι

Για την Οπτική και Οπτομετρία:

 1. Βασική οπτομετρία
 2. Οφθαλμικοί φακοί Ι
 3. Οπτικά και οπτομετρικά όργανα